• PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

     • Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Wygoda 18 jako Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.

     • POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA - JAWORZNO KORONOWIRUS

     • WAŻNE NUMERY:


       

      Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie (32) 616 40 58 (32) 317 17 84

       

      Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronowirusa

      512 306 935, 690 538 610

      Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronowirusa

      Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach (32) 351-23-00

      Kuratorium Oświaty w Katowicach (32) 606-30-35

      Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu (32) 265-51-30

      Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie (32) 618-16-88

      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) (32) 618-18-90


       

   • Kontakty

    • Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
    • przedszkole19@jaworzno.edu.pl
    • 32 762 93 10
    • ul. Wygoda 18 43-608 Jaworzno Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych