• Wstęp deklaracji:


   Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie

   ul. Wygoda 18,

   43-608 Jaworzno

   tel. 32 762 93 10

   www.przedszkole19jaworzno.edupage.org

   przedszkole19@jaworzno.edu.pl

   Zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


   Data publikacji strony internetowej: 29.02.2016r.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020r.


   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


   Dostosowania zastosowane na stronie www:


   Strona internetowa spełnia najważniejsze wymogi WCAG. Umożliwia zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200 %.Możliwa jest zmiana koloru strony oraz wskazanie języka strony w atrybucie „lang”i jego zmianę.


   Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe:


   We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

   przedszkole19@jaworzno.edu.pl, lub numerem telefonu: 32 762 93 10.

   Osobą odpowiedzialną jest: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Jaworznie: Marzena Wójcik przedszkole19@jaworzno.edu.pl

   W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.


   Dostępność architektoniczna:

   w zakresie dostępności architektonicznej:


   Budynek posiada dwa wejścia ze schodami , gdzie nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych. Główne wejście prowadzi na holl oraz do szatni. Wejście boczne prowadzi schodami na piętro do gabinetu dyrektora oraz do sekretariatu. Na terenie przedszkola znajduje się niewielki parking dla samochodów osobowych, nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku przedszkola nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.   W zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej.


   W budynku przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego   DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.


  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
    • przedszkole19@jaworzno.edu.pl
    • 32 762 93 10
    • ul. Wygoda 18 43-608 Jaworzno Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych