• OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
     • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

     • Przedszkole Miejskie nr 19 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wygoda 18, informuje, iż jest Administratorem danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

      Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

      Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

      Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

      Ustawy Prawo oświatowe;
      Ustawy o systemie oświaty;
      Ustawy o systemie informacji oświatowej;
      Ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.

      Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
      - dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
      - wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
      - uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
      - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
      - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
      - ewentualnym źródle pozyskania danych;
      - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

      Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

      Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

    • Uwaga - WZW
     • Uwaga - WZW

     •    CO TO JEST WZW A?

      Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”.  

      JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

       podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,

       w wyniku spożycia zakażonej żywności,

       przez spożycie zakażonej wody (także w formie kostek lodu),

       drogą kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.     

       

      ZAPOBIEGAJ! ZASZCZEP SIĘ!

      SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIU    

       

      PAMIĘTAJ ABY:

       myć ręce przed każdym posiłkiem i zawsze po wyjściu z toalety,

       utrzymywać właściwe warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowaniu posiłków,

       dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.                                                                     

     • UWAGA

     • Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby nie przyprowadzali do przedszkola dzieci przeziębionych, mających m.in. katar lub kaszel.

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
   • przedszkole19@jaworzno.edu.pl
   • 32 762 93 10
   • ul. Wygoda 18 43-608 Jaworzno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych